Endermologia promocja do 10.07.22

Strój

80 zł

Endermologia 10 zabiegow dla nowych klientów 

1000 zł/45 min (100 zl/zabieg)

Endermologia 15 zabiegow dla nowych klientów 

1300 zł/45 min (86 zl/zabieg)

Endermologia 20 zabiegow dla nowych klientów 

1600 zł/45 min (80 zl/zabieg)

Endermologia 3 zabiegi w serii

370 zl390 zł/45 min (130 zl/zabieg)

Endermologia 5 zabiegów w serii

570 zl600 zł/45 min (120 zl/zabieg)

Endermologia 10 zabiegów w serii 

1045zl1100 zł/45 min (110 zl/zabieg)

Endermologia 15 zabiegów w serii 

1425zl1500 zł/45 min (100 zl/zabieg)

Endermologia 20 zabiegów w serii

1710zl1800 zł/45 min (90 zl/zabieg)

Endermologia 5 (20min) zabiegów + liposukcja ultradzwiekowa brzuch lub uda(30min)

800 zł/50 min

Endermologia 10 (20min) zabiegów + liposukcja ultradzwiekowa brzuch lub uda(30min) 

1200 zł/50 min

Regulamin nabywania i realizacji bonów/voucherow upominkowych:

Definicje: bon upominkowy/voucher, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla siebie lub osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet –Dermabell, w której nabywany i realizowany jest Bon.

Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.

Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).

Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.

Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.

Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie Dermabell

Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową lub sms (adres email znajduje się w zakładce Kontakt) zarezerwowanej wizyty minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)

W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje wlasciciel Gabinetu.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

Ochrona danych osobowych:

o Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji  wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.

o Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).

o Administratorem danych osobowych jest Gabinet - sprzedawca, którego dane znajdują się w

zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.

o Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

o Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

o Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Masaz promocja 25% KOBIDO

70 min

1 zabieg - 200 zl  150 zl               

6 zabiegow - 1000 zl 750 zl

12 zabiegow - 2100 zl 1575 zl     

Taping-aplikacja taśm - 40 zl 30 zl