Endermologia

Strój                                                                                                                         70 zł

Endermologia 5   zabiegow  dla nowych klientów              299 zł/45 min

Endermologia 10 zabiegów dla nowych klientów                 750 zł/45 min

Endermologia 15 zabiegów dla nowych klientów              1000 zł/45 min

Endermologia 5 zabiegów w serii                                               500 zł/45 min

Endermologia 10 zabiegów w serii                                             900 zł/45 min

Endermologia 15 zabiegów w serii                                           1 200 zł/45 min

Endermologia 20 zabiegów w serii                                          1 500 zł/45 min


Endermologia 5 (20min) zabiegów + liposukcja ultradzwiekowa brzuch lub uda(30min)                                                                                                700 zł/50 min

Endermologia 10 (20min) zabiegów + liposukcja ultradzwiekowa brzuch lub uda(30 min)                                                                                         1100 zł/50 min

Makijaż permanentny

Makijaz permanentny ust +powiekszenie/modelowanie ust
kwasem hialuronowym
1200 zl !!!

Usta

600 zł

150 min

Brwi

600 zł

120 min

Kreska gorna

350 zł

90 min

Kreska dolna

350 zł

90 min

Kreska gorna+ dolna

600 zł

120 min

Usta+brwi+kreski

1500 zl

350 min

Poprawka 

od 150 zl


Odswiezenie makijazu

od 400 zlDRODZY KLIENCI !

W dniu 18.05.2020 nasz gabinet wraca do pracy.

Prosimy jednak o dokładne zapoznanie się z nowymi warunkami przyjęcia klientów w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

💛 Wizyty umawiane będą tylko i wyłącznie telefonicznie (☎ 605 077 171) lub za pośrednictwem FB/ Maila. Bardzo prosimy o nie wchodzenie do gabinetu bez umówionej wcześniej wizyty.

💛 Na wizyty prosimy o punktualne przybycie. Jeśli jesteś wcześniej proszę poczekaj w aucie lub przejdź się na krótki spacer

💛 Prosimy o nie przychodzenie na wizyty z osobą towarzyszącą . Do Gabinetu będą wpuszczani tylko klienci umówieni na zabieg.

💛 Po wejściu zastosuj się do dalszych instrukcji umieszczonych w gabinecie (min. dezynfekcja rąk, wypełnienie deklaracji )

☝ UWAGA! Po zapoznaniu się z ankietą i stwierdzeniu ryzyka w związku z wizytą, mamy prawo odmówić przyjęcia! Jeżeli masz jakiekolwiek objawy chorobowe (podwyższoną temperaturę, kaszel, katar) nie zostaniesz przyjęty na wizytę.

💛  Na wizyty przychodź w maseczce. Jeśli jej nie posiadasz uprzedź Nas o tym przed wizytą.

💛 Wizyty między pacjentami będą odbywać się w taki sposób aby nikt z pacjentów się nie mijał i żebyśmy mieli czas na dokładną dezynfekcję gabinetu.

💛 Specjalista przyjmie Cię dbając o swoje środki ochrony osobistej: fartuch jednorazowy, czepek, maskę, przyłbicę i rękawiczki.

UPRZEJMIE PROSIMY JEŚLI STAN TWOJEGO ZDROWIA BUDZI TWOJE WĄTPLIWOŚCI, JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA LUB PODEJRZEWASZ, ŻE MIAŁEŚ/ MIAŁEŚ KONTAKT Z OSOBĄ ZARAŻONĄ NIE PRZYCHODŹ NA WIZYTĘ!

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji i służymy pomocą

Zespół DermaBell 💛💛💛

 

WYWIAD do celów epidemiologicznych.

a) Imię i nazwisko...........................................................................

b) Numer telefonu do kontaktu.......................................................

c) Data i godzina oraz zakres usługi...............................................

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa się takie zakażenie (np. osoba taka czeka na wynik), bądź z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji lub jest objęta dozorem sanitarno-epidemiologicznym?

TAK/NIE

Czy wykazuje Pan(i) cechy infekcji takich jak odpowiednio: katar, kaszel, podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu lub bóle w klatce piersiowej? (przynajmniej jedno)

TAK/NIE

Czy wykazuje Pan(i) odpowiednio: (i) objawy zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 lub podobne objawy, co do których nie można wykluczyć, że jest to zakażenie koronawirusem; (ii) objawy chociażby potencjalnie wskazujące na możliwość zachorowania na COVID-19?

TAK/NIE

Czy jest Pan(i) odpowiednio: (i) podejrzany/a o zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 (w tym osobą oczekującą na wynik badania w tym zakresie); (ii) osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji lub objętą dozorem sanitarno-epidemiologicznym?

TAK/NIE

PODPIS.......................................................

 

Regulamin nabywania i realizacji bonów /voucherow upominkowych:

Definicje: bon upominkowy/voucher, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla siebie lub osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet –Dermabell, w której nabywany i realizowany jest Bon.

Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.

Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).Bonu zakupione w trakcie twania epidemii 2020 sa wazne do konca roku.

Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.

Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.

Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie Dermabell

Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową lub sms (adres email znajduje się w zakładce Kontakt) zarezerwowanej wizyty minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)

W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje wlasciciel Gabinetu.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

Ochrona danych osobowych:

o Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji  wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.

o Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).

o Administratorem danych osobowych jest Gabinet - sprzedawca, którego dane znajdują się w

zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.

o Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

o Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

o Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Mezoterapia igłowa 300 zł 

Kwas hialuronowy nieusieciowany 1ml