Endermologia

Strój  (przy 15 i 20 zabiegach stroj gratis)                                   70 zł

Endermologia 1   zabiegow  dla nowych klientów              100 zł/45 min

Endermologia 10 zabiegów dla nowych klientów                 800 zł/45 min

Endermologia 15 zabiegów dla nowych klientów              1000 zł/45 min

Endermologia 5 zabiegów w serii                                               600 zł/45 min

Endermologia 10 zabiegów w serii                                             1000 zł/45 min

Endermologia 15 zabiegów w serii                                           1 400 zł/45 min

Endermologia 20 zabiegów w serii                                          1 700 zł/45 min


Endermologia 5 (20min) zabiegów + liposukcja ultradzwiekowa brzuch lub uda(30min)                                                                                                700 zł/50 min

Endermologia 10 (20min) zabiegów + liposukcja ultradzwiekowa brzuch lub uda(30 min)                                                                                         1100 zł/50 min

Makijaż permanentny

Makijaz permanentny ust +powiekszenie/modelowanie ust
kwasem hialuronowym
1200 zl !!!

Usta

600-800 zł

150 min

Brwi

600-750 zł

120 min

Kreska gorna

350 zł

90 min

Kreska dolna

350 zł

90 min

Kreska gorna+ dolna

600 zł

120 min

Usta+brwi+kreski

1500 -1900 zl

350 min

Poprawka 

od 150 zl


Odswiezenie makijazu

od 400 zlDRODZY KLIENCI !

Prosimy  o dokładne zapoznanie się z nowymi warunkami przyjęcia klientów w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

💛 Wizyty umawiane będą tylko i wyłącznie telefonicznie (☎ 605 077 171) lub za pośrednictwem FB/ Maila. Bardzo prosimy o nie wchodzenie do gabinetu bez umówionej wcześniej wizyty.

💛 Na wizyty prosimy o punktualne przybycie. Jeśli jesteś wcześniej proszę poczekaj w aucie lub przejdź się na krótki spacer

💛 Prosimy o nie przychodzenie na wizyty z osobą towarzyszącą . Do Gabinetu będą wpuszczani tylko klienci umówieni na zabieg.

💛 Po wejściu zastosuj się do dalszych instrukcji umieszczonych w gabinecie (min. dezynfekcja rąk, wypełnienie deklaracji )

☝ UWAGA! Po zapoznaniu się z ankietą i stwierdzeniu ryzyka w związku z wizytą, mamy prawo odmówić przyjęcia! Jeżeli masz jakiekolwiek objawy chorobowe (podwyższoną temperaturę, kaszel, katar) nie zostaniesz przyjęty na wizytę.

💛  Na wizyty przychodź w maseczce. Jeśli jej nie posiadasz uprzedź Nas o tym przed wizytą.

💛 Wizyty między pacjentami będą odbywać się w taki sposób aby nikt z pacjentów się nie mijał i żebyśmy mieli czas na dokładną dezynfekcję gabinetu.

💛 Specjalista przyjmie Cię dbając o swoje środki ochrony osobistej: fartuch jednorazowy, czepek, maskę, przyłbicę i rękawiczki.

UPRZEJMIE PROSIMY JEŚLI STAN TWOJEGO ZDROWIA BUDZI TWOJE WĄTPLIWOŚCI, JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA LUB PODEJRZEWASZ, ŻE MIAŁEŚ/ MIAŁEŚ KONTAKT Z OSOBĄ ZARAŻONĄ NIE PRZYCHODŹ NA WIZYTĘ!

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji i służymy pomocą

Zespół DermaBell 💛💛💛

 

WYWIAD do celów epidemiologicznych.

a) Imię i nazwisko...........................................................................

b) Numer telefonu do kontaktu.......................................................

c) Data i godzina oraz zakres usługi...............................................

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa się takie zakażenie (np. osoba taka czeka na wynik), bądź z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji lub jest objęta dozorem sanitarno-epidemiologicznym?

TAK/NIE

Czy wykazuje Pan(i) cechy infekcji takich jak odpowiednio: katar, kaszel, podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu lub bóle w klatce piersiowej? (przynajmniej jedno)

TAK/NIE

Czy wykazuje Pan(i) odpowiednio: (i) objawy zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 lub podobne objawy, co do których nie można wykluczyć, że jest to zakażenie koronawirusem; (ii) objawy chociażby potencjalnie wskazujące na możliwość zachorowania na COVID-19?

TAK/NIE

Czy jest Pan(i) odpowiednio: (i) podejrzany/a o zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 (w tym osobą oczekującą na wynik badania w tym zakresie); (ii) osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji lub objętą dozorem sanitarno-epidemiologicznym?

TAK/NIE

PODPIS.......................................................

 

Regulamin nabywania i realizacji bonów /voucherow upominkowych:

Definicje: bon upominkowy/voucher, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla siebie lub osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet –Dermabell, w której nabywany i realizowany jest Bon.

Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.

Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).Bonu zakupione w trakcie twania epidemii 2020 sa wazne do konca roku.

Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.

Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.

Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie Dermabell

Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową lub sms (adres email znajduje się w zakładce Kontakt) zarezerwowanej wizyty minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)

W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje wlasciciel Gabinetu.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

Ochrona danych osobowych:

o Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji  wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.

o Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).

o Administratorem danych osobowych jest Gabinet - sprzedawca, którego dane znajdują się w

zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.

o Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

o Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

o Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Mezoterapia igłowa 300 zł 

Kwas hialuronowy nieusieciowany 1ml